Aktualności

Strategia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2011-2014

Strategia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2011-2014, została opublikowana. Ten jak i inne dokumenty dotyczące zarówno spotkań przedzjazdowych jak i samego Zjazdu dostępne są w serwisie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI.