Aktualności

PTI dyskwalifikuje projekt tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych

Polskie Towarzystwo Informatyczne przesłało na ręce Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Anny Streżyńskiej opinię na temat projektu nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne (Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, ogłoszony w BIP Ministerstwa Finansów) w zakresie utworzenia i prowadzenia tzw. Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych. Opinię opracował zespół ekspertów PTI koordynowany przez dr Jarosława Demineta.

Eksperci PTI sformułowali zdecydowanie krytyczną opinię, zauważając m.in., że:

W konkluzji eksperci PTI stwierdzają, że: „...przedstawiony projekt jest nieskuteczny i szkodliwy. Z przyczyn technicznych w demokratycznym systemie prawnym nie da się zrealizować skutecznej blokady dostępu do stron, których treść narusza polskie prawo. Jedynym skutecznym środkiem pozostaje sprawne ściganie i karanie osób naruszających prawo. Należy dążyć do usprawnienia tych działań, np. przez powierzenie spraw dotyczących przestępstw internetowych wskazanym prokuraturom i sądom i skoncentrowanie tam osób dobrze znających tę tematykę. PTI deklaruje gotowość do współpracy w takich przedsięwzięciach. W tym stanie projekt nie nadaje się do poprawy i powinien zostać w całości wycofany.”