Aktualności

Opinia Polskiego Towarzystwa Informatycznego do dokumentu: „European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0)”

W swej opinii na temat projektu nowego dokumentu dotyczącego tzw. europejskich ram interoperacyjności - European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0) - Polskie Towarzystwo Informatyczne wyraziło generalną aprobatę dla obecnego kierunku prac nad tym dokumentem. Jak się okazuje, założenia EIF 2.0 są niezwykle zbieżne z polskim projektem ustawy o informatyzacji, nad którego kształtem pracowało m.in. Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wśród zgłoszonych uwag Polskie Towarzystwo Informatyczne stwierdziło m.in.:

PTI uważa też, że polski rząd powinien optować za wprowadzeniem do punktu 5.2 finalnego tekstu EIF 2.0 zapisów z własnego stanowiska dotyczących m.in. utrzymania, dostępności, prawa własności intelektualnej, relewantności, neutralności, stabilności i jakości.

Opinia nt dokumentu „European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0)”