Aktualności

Oddział Górnośląski PTI zakłada witrynę historii polskiej informatyki

Staraniem Oddziału Górnośląskiego na witrynie Jesiennych Spotkań PTI powstała strona, będąca pokłosiem Seminarium Historycznego PTI - byc może jest to zalążek strony o historii polskiej informatyki: sprzętu, oprogramowania, nauki i wdrożeń.

Zapraszamy również do nadsyłania na adres:

historia@pti.org.pl

swoich i cudzych wspomnień, dokumentów, artykułów, linków i wszelkich innych materiałów związanych z dorobkiem polskiej branży informatycznej.

Zachęcamy również do włączenia się w prowadzoną przez PTI wspólnie z Muzeum Techniki akcję "OCALIĆ OD WYRZUCENIA" mającą na celu kompletowanie zbiorów muzeum polskiej informatyki