Aktualności

Odbyło się zebranie ZG PTI

Podczas zebrania, które odbyło się 5 grudnia br. Zarząd Główny PTI dokonał przeglądu bieżących działań Towarzystwa i podjął kilka niezbędnych decyzji:

 1. Ustalono terminarz zebrań ZG PTI w roku 2010: 30.01; 06.03; 24.04; 12.06; 07.08; 25.09; 06.11 i 11.12.
 2. ZG zatwierdził uchwałę Prezydium ZG w sprawie konkursu na stanowisko Sekretarza Generalnego.
 3. Wiceprezes ZG Marek Ujejski zrelacjonował stan finansów PTI – sytuacja jest generalnie dobra ale wskazane jest prowadzenie polityki oszczędności środków,
 4. Siedmiu osobom nadano status członka Izby Rzeczoznawców PTI.
 5. Wysokość składek członkowskich nie ulega zmianie.
 6. Powołano trzech reprezentantów PTI do komitetów technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
 7. Stan prac nad systemem KOKPIT: został ogłoszony przetarg; wpłynęły 3 oferty; postępowanie przetargowe zostało unieważnione przez ZG; komisja przetargowa została zobowiązana do negocjowania również systemu „baza członków Izby Rzeczoznawców”
 8. ZG dokonało oceny przebiegu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI. Stwierdzono, że cele Zjazdu zostały zrealizowane w 100 proc., zaś echa na listach dyskusyjnych Towarzystwa były bardzo pozytywne.
 9. Sytuacja w ECDL:
  • zakończono proces podpisywania umów z egzaminatorami – jest 1500 egzaminatorów z czego ok. 1000 już się uaktywniło,
  • trwa proces podpisywania umów z 77 centrami egzaminacyjnymi i 580 laboratoriami,
  • Centralne Centrum Certyfikacji jest już bliskie powołania,
  • Ogólnopolski Koordynator ECDL planuje wdrożenie nowych produktów ECDL oraz uruchomienie systemu typu CRM pozwalającego na bezpośrednią współpracę z egzaminowanymi.
 10. Wiceprezes CEPIS kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska poinformowała o nowych inicjatywach CEPIS:
  • podniesienie statusu certyfikatu EUCIP z „business” na „strategy
  • „Women in ICT”
  • „Green IT”
 11. Wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński zrelacjonował udział w konferencji w Malmoe. Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji przygotowały na te konferencje broszurę „Digital Poland”, zawierająca m.in. informację o PTI i jego profilu.
 12. Główna Komisja rewizyjna PTI przedstawiła wyniki kontroli działania struktur PTI i gospodarki finansami:
  • dotychczasowe wyniki każą wystawić ocenę pozytywna ale niezbędne są oszczędności,
  • GKR sformułowała szereg zaleceń mających na celu poprawę efektywności i zgodności z przepisami,
  • kontrola jeszcze trwa
 13. Wiesław Paluszyński przedstawił stan prac nad organizacją obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010. ŚDSI 2010 będzie obchodzony pod hasłem: „ICT for a better life” – „Technologie informacyjne podnoszą jakość życia”. Termin obchodów jest wyznaczony na okres od 10 kwietnia do 23 maja 2010 r.
 14. Dyrektor Izby Rzeczoznawców Andrzej Król przedstawił plan aktywizacji Izby poprzez rozszerzenie działalności na cały kraj, aktywizację jednostek terenowych IR i powołanie do życia nowych oddziałów.