Aktualności

Odbyła się Konferencja Central European Electronic Card Warsaw 2009

Dwa dni obrad, 350 uczestników pięciu sesji plenarnych i dziesięciu sesji specjalistycznych, rozstrzygnięcie 4 konkursów na najlepsze polskie karty 2009 roku, premiera Almanachu „Polskie Karty 2010” – oto w skrócie dorobek zorganizowanej 2-3 grudnia br. po raz drugi pod tą nazwą Konferencji Central European Electronic Card Warsaw 2009.

Polskie Towarzystwo Informatyczne było po raz pierwszy jej Honorowym Patronem.

Konferencja CEEC jest kontynuatorką organizowanej od 2001 roku Konferencji „KARTA”. Tegoroczna edycja imprezy nawiązywała z jednej strony do blisko już 20-letniego okresu rozwoju polskiego rynku kartowego, jako konsekwencji politycznych i gospodarczych zmian w Polsce od 1989 roku poczynając. A z drugiej – do problemów integracji polskiego rynku kartowego z rynkiem Unii Europejskiej oraz przyszłości już stosowanych, ale i nowych rozwiązań kartowych w wielu ich zastosowaniach. Do najważniejszych tematów należały takie z nich jak przykładowo „Tendencje rozwoju produktów kartowych w Europie i w Polsce”, „Akceptacja płatności kartami podstawą rozwoju rynku” czy „Zwalczanie oszustw kartowych” lub „Bankowość elektroniczna”. Ich rozwinięcie bądź uzupełnienie stanowiły sesje specjalistyczne. Poświęcono je przykładowo kartom zbliżeniowym, bezpieczeństwu obrotu informacjami, uwierzytelnieniu i identyfikacji, systemom IT wspomagającym obrót kartowy, czy przyszłości rynku kartowego w aspekcie technologicznym lub prawnym. Ale i inne tematy, spoza dominującego rynku finansowego, przyciągnęły spore grono słuchaczy z firm z sektora IT. W szczególności dotyczyło to aspektów technologicznych i z zakresu bezpieczeństwa informatycznego w odniesieniu do kart miejskich lub kart zdrowia, nie mówiąc już o planowanych polskich dokumentach ID, w której to sesji im poświęconej uczestniczyło szczególnie wielu reprezentantów specjalistycznych firm informatycznych. Jest to w pełni zrozumiałe, skoro w systemach kartowych dla ich właściwego funkcjonowania niezbędna jest duża doza nowoczesnej technologii kluczowa dla obrotu w nich istotnymi wartościami – ważnymi informacjami lub pieniędzmi. Przykładem mariażu obu tych kwestii jest chociażby Europejska Karta Zdrowia, której techniczne aspekty na Konferencji CEEC 2009 prezentował jej aktywny uczestnik pan Marek Ujejski, Wiceprezes PTI.

W trakcie Konferencji, podczas tzw. Kartowej Gali – towarzyskiego spotkania ludzi z całego polskiego kartowego biznesu - ogłoszono ponadto wyniki 4 konkursów na najlepsze polskie karty 2009 roku. W obradach jury PTI było reprezentowane przez Wiceprezesa PTI pana Wiesława Paluszyńskiego, a wśród nagrodzonych laureatów znalazły się trzy nagrody godne odnotowania ze względu na kwestie technologiczne. I tak: „Najbardziej innowacyjną polską kartą 2009 roku” została Karta Visa prepaid internetowa, Emitent: Bank Zachodni WBK SA. W konkursie na „Najlepszy w 2009 roku system/aplikację/urządzenie IT do obsługi systemów kartowych w Polsce” laureatem został Raiffeisen Bank Polska SA za serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank. Natomiast w konkursie „Karta dla Polski na 2010 rok” zwycięstwo przypadło firmie Kamsoft SA za System Obsługi Karty Pacjenta – procesorowej biometrycznej.

W okresie spowolnienia ekonomicznego w Europie i w Polsce Konferencja CEEC 2009 na własnym przykładzie – ponieważ odnotowaliśmy wzrost liczby jej uczestników o 1/4 w stosunku do konferencji z 2008 roku! - udowodniła dobrą kondycję sektora i po raz kolejny określiła nowe zadania w tym zakresie na najbliższą przyszłość. Warto też dostrzec zauważalną już i dla uczestników imprezy tendencję do rozwoju Konferencji CEEC jako konferencji specjalistycznej wiedzy kartowej. W tej intencji organizator Konferencji przygotował także dla całego polskiego środowiska kartowego nowe wydawnictwo: Almanach „Polskie Karty 2010”, którego premiera i początek dystrybucji również towarzyszyły tej Konferencji, a wiele jej tematów znajduje rozwinięcie w fachowych tekstach zamieszczonych w Almanachu.
Wraz zakończeniem Konferencji Central European Electronic Card Warsaw 2009 rozpoczęły się w praktyce przygotowania do jej kolejnej edycji – 1 i 2 grudnia 2010 r.

Tekst: Sławomir Cieśliński

Zdjęcia: Witold Szulecki

więcej informacji: www.conkarta.pl | www.cardsalmanach.eu