Aktualności

O Seminarium Historycznym PTI na Forum Krystyny Jandy

Na forum witryny Krystyny Jandy ukazała się interesująca wypowiedź uczestnika Seminarium Historycznego PTI:

Byłem dzisiaj 7 grudnia 2009 roku na Spotkaniu Historycznym dotyczącym Polskiej Informatyki. Odbyło się ono na Ochocie w Instytucie Maszyn Matematycznych - IMM przy ulicy Krzywickiego. Tutaj powstawały najważniejsze konstrukcje komputerów. Organizatorem spotkania było PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne. Prezes PTI i dyrektor IMM to ta sama osoba dr Marek Hołyński.

Bylł około 200 osób, wiele z nich znalem, chociaż niektórych nie widziałem ponad 10 lat. Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz przyjechała z Francji. To najwybitniejsza polska konstruktorka komputerów. To legenda polskiej Informatyki. Wspólnie z mężem Andrzejem Ziemkiewiczem jako pracownicy IMM opracowywali projekty najważniejszych bloków logicznych komputerów ZAM i Odra. Przy konstrukcji komputera K-202 inż. Jacka Karpińskiego Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz projektowała wraz z mężem najważniejsze bloki komputera. Dnia 7 grudnia 1981 roku, była na zebraniu, na którym powierzono jej ważne zadania przy konstrukcji kolejnego komputera.

Dnia 13 grudnia 1981 roku została internowana. Do realizacji tego komputera nigdy nie doszło.

Jerzy Słomczyński