Aktualności

Nagroda im. Jana Łukasiewicza dla ITTI

Nominajce równieżdla Infovide-Matrix i Transition Technologies

Podczas 25. Jesiennych Spotkań PTI, na uroczystej kolacji 13 bm. została rozstrzygnięta tegoroczne, druga już edycja konkursu o Nagrodę PTI im. Jana Łukasiewicza. Spośród trójki nominatów, którymi byli Infovide-Matrix, ITTI i Transition Technologies, Kapituła Nagrody postanowiła przyznać zaszczytny laur firmie:

ITTI sp. z o.o. z Poznania

Kapituła postanowiła także jednogłośnie o przyznaniu specjalnego wyróżnienia za innowacyjność społeczną polskiej Wikipedii.

Nagroda PTI im. Jana Łukasiewicza została przyznana już po raz drugi. W ubiegłym roku w gronie laureatów znalazły się firmy Comarch, Psiloc i Rodan Systems.

* * *

Nagrodzie im. Jana Łukasiewicza przyświeca idea wspierania innowacyjności w dziedzinie informatyki, honorowania autorów najwybitniejszych osiągnięć informatycznych oraz promowania ich dokonań w sferze publicznej i gospodarczej. Laureaci są wyłaniani na podstawie wiarygodnych rankingów i niezależnych audytów prac naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinie teleinformatyki.

Jan Łukasiewicz, ur. 21 grudnia 1878 r. we Lwowie, zm. 13 lutego 1956 r. w Dublinie, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i University College Dublin. Logik, matematyk, filozof, jeden z twórców polskiej szkoły matematycznej (tzw. szkoła lwowsko-warszawska). Twórca m.in. notacji polskiej (1920) oraz podstaw odwrotnej notacji polskiej – sposobu zapisu wyrażeń arytmetycznych powszechnie stosowanego przez programistów do dnia dzisiejszego.