Aktualności

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego zakończył obrady

Zgodnie z przyjętym programem Zjazd skupił się na uchwaleniu dwóch nadzwyczaj ważnych dla PTI dokumentów: Strategii na lata 2011-2014 oraz na zmianach w Statucie Towarzystwa. Po obradach trwających od godz. 11.00 do 18.00 oba dokumenty zostały uchwalone zdecydowaną większością głosów przy bardzo wysokiej frekwencji Delegatów, wahającej się od 64 osób (na 66 wybranych) na początku obrad do 52 w końcowej fazie.

Najważniejsze zmiany uchwalone przez Zjazd:

Strategia PTI na lata 2011-2014 (tekst finalny)

Znowelizowany Statut PTI zostanie opublikowany natychmiast po skonsolidowaniu tekstu.

Relacja Janusza Dorożyńskiego