Aktualności

Kol. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska tymczasowym Sekretarzem Generalnym PTI

W czasie weekendowego głosowania elektronicznego Prezydium ZG PTI przyjęło uchwałę 10/X/09/P o następującej treści:

Prezydium ZG PTI powołuje z dniem 23.11.2009 kol. Małgorzatę Kalinowską-Iszkowską na stanowisko Sekretarza Generalnego PTI. Kol. Kalinowska-Iszkowska będzie pełnić tę funkcję do wyboru nowego Dyrektora Generalnego Biura PTI.