Aktualności

Jest już dostępny znowelizowany Statut PTI

Na stronie >Dla członków > Statut i regulaminy jest już dostępny skonsolidowany tekst Statutu PTI w wersji uwzględniającej zmiany uchwalone przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 21 listopada 2009 r. Dostępne są również pliki zawierające wykaz dokonanych przez Zjazd zmian, tekst uchwały zatwierdzającej nowy kształt Statutu oraz "Strategia Funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2011-2014".

Statut stanie się obowiązującym w PTI prawem dopiero po zarejestrowaniu przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Osoby zainteresowane dyskusją nad kształtem dokumentów określających podstawy działania PTI (statut, strategia, regulaminy, projekt KOKPIT itp.) mogą włączyć do tych prac po rejestracji w systemie moodle pod adresem: http://edu.rsei.umk.pl/mpti