Aktualności

Jednolity tekst zmian statutu jest już dostępny

Na witrynie PTI został opublikowany uzgodniony przez komisję statutową jednolity tekst zmian statutu (trzy formaty, źródłowym jest .doc). Zgodnie z decyzją prezesa delegaci nie otrzymają drukowanych wersji pliku, mogą to wykonać we własnym zakresie.
Szereg propozycji i sugestii, które obficie pojawiły się w ostatnim czasie, w tym dotyczące kwestii redakcyjnych, językowych, itp. zostaną przedyskutowane na spotkaniu piątkowym i jeśli uzyskają znaczące poparcie, zostaną zebrane w pakiety i dodane do propozycji, która zostanie zaprezentowana na zjeździe.
Jednocześnie zapraszam do wzięcia udziału we wspomnianym piątkowym (20 listopada br.) spotkaniu przedzjazdowym.

W imieniu komisji statutowej

Janusz Dorożyński
członek ZG PTI