Statuetka 70-lecia Polskiej Informatyki dla NASK-u

Uroczyste wręczenie Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki przyznanej NASK-owi przez Zarząd Główny PTI nastąpiło 19 grudnia 2018 r. W spotkaniu z ramienia PTI uczestniczyli: Prezes Włodzimierz Marciński, Wiceprezes Marek Hołyński oraz członkini Zarządu Oddziału Mazowieckiego Anna Andraszek. Statuetkę z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego odebrał Krzysztof Silicki, pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu oraz Marcin Bochenek, Dyrektor Projektów Strategicznych.

Przypominamy, że NASK obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Konferencja zorganizowana z tej okazji odbyła się 13 grudnia, o czym pisaliśmy wcześniej.

Oprac. P. Giersz

od lewej: Marek Hołyński, Krzysztof Silicki, Marcin Bochenek, Włodzimierz Marciński (fot. Anna Andraszek)

od lewej: Krzysztof Silicki i Włodzimierz Marciński podczas rozmowy (fot. Anna Andraszek)