Konkurs na nowe logo PTI

Ogłaszamy konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Na zgłoszenia czekamy do 15 marca br. do godziny 15. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski. Projekty można przesyłać elektronicznie – na adres konkurs@pti.org.pl z tematem wiadomości „Konkurs na logo PTI”.

Nowy znak powinien kojarzyć się z Polskim Towarzystwem Informatycznym, być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami i umożliwiać eksploatację w różnorodny sposób na różnych materiałach (drukowanych, elektronicznych i reklamowych).

Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, zespołów wieloosobowych oraz Przedsiębiorców. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 10 maja 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją:

Regulamin konkursu

Załącznik 1 – Formularz zgłoszenia

Załącznik 2 – Formularz oświadczeń