70-lecie Polskiej Informatyki oraz 50-lecie Wydziału Informatyki i Zarządzania PWr

Od 23 listopada do 5 grudnia 2018 roku, w holu Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej (PWr) eksponowana była wystawa pt. „Historia informatyki polskiej” współorganizowana przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Wystawa została przygotowana przez Polskie Towarzystwo Informatyczne z okazji 70-lecia informatyki polskiej.

7 grudnia 2018 roku Prezes PTI Włodzimierz Marciński, podczas uroczystości 50-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, wręczył dziekanowi prof. ndzw. dr. hab. Zygmuntowi Mazurowi Statuetkę 70-lecia polskiej informatyki przyznaną przez PTI dla Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Hanna Mazur

Wystawa kamieni milowych 70-lecia informatyki w Polsce

Zgromadzeni na uroczystości 50-lecia Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Dziekan prof. ndzw. dr. hab. Zygmunt Mazur, wiceprezes Oddziału Dolnośląskiego PTI

Prezes PTI Włodzimierz Marcisńki