Zmarł Profesor Marian Noga

Członek honorowy PTI, Profesor Marian Noga

Nie ma Go już wśród nas. Odszedł na wieczny spoczynek 28 lipca 2018 r. w wieku 79 lat.

Był cenionym naukowcem, brał udział w budowie kluczowej we wczesnych dla rozwoju polskiego Internetu latach 90. XX wieku Sieci Teleinformatycznej dla Nauki „PIONIER”. W Polskim Towarzystwie Informatycznym cieszył się zasłużonym uznaniem i wielkim zaufaniem – był przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej, członkiem Rady Naukowej towarzystwa, dwukrotnie powierzano mu zaszczytną i odpowiedzialną funkcję prezesa PTI w latach 2011-2017. Przewodził towarzystwu skutecznie, z oddaniem i zaangażowaniem, umiejętnie rozwiązując trudne sytuacje. Dbał o utrzymanie niezależności PTI, pozytywny wizerunek, wspierał przedsięwzięcia podnoszące znaczenie towarzystwa jako organizacji naukowej i profesjonalnej.

Żegnając naszego Kolegę, Prezesa, Profesora Mariana Nogę, zachowajmy w naszych sercach i umysłach pamięć o Nim, a w naszych działaniach wspierajmy się tym, czym nas obdarzył - Jego doświadczeniem i Jego wkładem w budowę pozycji PTI. Dzięki temu na zawsze będzie z nami.

Wielce szanowny, drogi nam Kolego, spoczywaj w pokoju!

Cześć Twojej pamięci!

Prezes PTI i Zarząd Główny PTI