Zgłoszenia do Forum Młodych Mistrzów

Do 15 czerwca można jeszcze zgłaszać wystąpienia do sesji Forum Młodych Mistrzów, która odbywa się w ramach Forum Teleinformatyki. Tegoroczna edycja konferencji zaplanowana jest na 27-28 września. Patronat nad nią objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Uniwersytet Warszawski.

Podczas Forum Młodych Mistrzów studenci i doktoranci przedstawiają wystąpienia na temat ekonomicznych aspektów informatyzacji państwa. Najlepsze prezentacje są wyróżniane i nagradzane. Zwycięzcy otrzymają m.in. ufundowany przez Oddział Mazowiecki PTI voucher na konferencje FedCSIS. Oprócz nagrody głównej młodzi naukowcy mogą zdobyć m.in. Nagrodę Prezesa PTI w w kategorii "Poza horyzont..." – dla pracy, która najbardziej wykracza w przyszłość.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: http://rejestracja.forumti.pl/prezentacja

Prezes PTI Włodzimierz Marciński wręcza nagrodę w kategorii "Poza horyzont..." Piotrowi Morawieckiemu i Piotrowi Sakrajdzie - zwycięzcom Forum Młodych Mistrzów w 2017