ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ EDUMIXER 2018

14 listopada 2018 w budynku C Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się konferencja Edumixer – II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu 2018. Wydarzenie organizowane jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne, w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Udział w konferencji jest bezpłatny, już dziś można się zarejestrować wchodząc na stronę www.edumixer.pl.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uczelnie wyższe powinny kształcić przyszłe kadry dla sektora IT, aby umiejętności ich absolwentów spełniały potrzeby przedsiębiorstw. Dodatkowo, poruszona zostanie także kwestia skutków, jakie niosą ze sobą zmiany w systemie szkolnictwa wyższego dla możliwości współpracy pomiędzy biznesem i uczelniami.

Dyskusja w trakcie konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne:

W tym roku konferencja zostanie rozszerzona o konkurs, którego celem będzie wyłonienie najlepszych przykładów współpracy uczelni wyższych i firm z sektora IT oraz przedsiębiorstw, które we własnym zakresie prowadzi program edukacyjny. Zachęcamy do zgłoszeń przez formularz dostępny pod adresem: www.edumixer.pl/konkurs.

za: https://www.piit.org.pl/wydarzenia/zapraszamy-na-konferencje-edumixer-2018!