XXIV Forum Teleinformatyki

Już 27 września rozpoczyna się kolejne, XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Za organizacje wydarzenia odpowiada firma BizTech oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Polskie Towarzystwo Informatyczne udzieliło wydarzeniu patronatu. Konferencja wpisuje się w obchody 70-lecia polskiej informatyki jako impreza stowarzyszona.

Forum Teleinformatyki to najstarsza konferencja poświęcona informatyzacji w sektorze publicznym. W tym roku w trakcie pierwszego dnia konferencji zaplanowano następujące sesje panelowe:

Drugi dzień konferencji wypełnią sesje specjalne – Forum Młodych Mistrzów, Forum Nowych Idei, Forum Poszukującej Administracji Terenowej. Pod koniec obrad zaplanowano kocioł dyskusyjny, którego tematem przewodnim będzie „Cyfryzacja państwa - refleksje po i połowie kadencji”.

Konkurs Forum Młodych Mistrzów dotyczy ekonomicznych aspektów informatyzacji państwa. Na podstawie oceny prac zaprezentowanych podczas Forum przyznawane są nagrody i wyróżnienia w kilku kategoriach. Laureaci otrzymają m.in. nagrodę prezesa PTI Włodzimierza Marcińskiego w kategorii „Poza horyzont...”. Z Kolei Oddział Mazowiecki PTI wspólnie z Radą Programową Forum fundują nagrodę w kategorii „Najlepsza merytorycznie praca”.

Więcej o konferencji na stronach Forum Teleinformatyki oraz Oddziału Mazowieckiego PTI.

Paulina Giersz