XV Informatyka w Edukacji

Oddział Kujawsko-Pomorski PTI zaprasza 26-28 czerwca na jubileuszową, XV edycję konferencji „Informatyka w Edukacji” do Torunia. Wydarzenie w tym roku odbywa się w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Oprócz wątków związanych z podsumowaniami i wspomnieniami, konferencja przede wszystkim promować ma wykorzystanie myślenia komputacyjnego – nie tylko w nauce informatyki, ale także innych przedmiotów. Jak piszą organizatorzy, myślenie komputacyjne stało się podstawą ostatnich zmian w nauczaniu informatyki. W następnym kroku powinno przeniknąć do wszystkich innych dziedzin. Konferencja jest okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań technologicznych wspomagających edukację w tym zakresie.

Z okazji dwóch wyżej wspomnianych rocznic prowadzący zamierzają również podsumować dotychczasowe osiągniecia edukacji informatycznej i spróbować odpowiedzieć – wspólnie z uczestnikami – na pytania: Czy obrane kierunki zmian w edukacji informatycznej są prawidłowe i czy jesteśmy na nie dobrze przygotowani? Jakie wartości możemy czerpać z informatyki, w czasach, w których nowoczesna technologia pochłania uczniów, studentów i całe społeczeństwo?

Nadal – do 5 czerwca – można zgłaszać referaty i warsztaty. W tej chwili znany jest ramowy program konferencji oraz nazwiska prelegentów, którzy wygłoszą wykłady plenarne. (http://iwe.mat.umk.pl/iwe2018/node/12).

Organizatorami konferencji – oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – jest Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Matematyki i Informatyki tej uczelni. Wydarzenie otrzymało patronat Minister Edukacji Anny Zalewskiej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://iwe.mat.umk.pl/. Rejestracja na konferencje trwa do 22 czerwca – przez podstronę https://iwe.mat.umk.pl/rejestracja/register.