XIV edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego ogłosiła XIV edycję konkursu. Mogą w nim wziąć udział młodzi informatycy, którzy są związani z jedną z krajowych instytucji badawczych. O Nagrodę mogą ubiegać się osoby, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych).

Podstawowym kryterium oceny jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydata, który ocenia Rada Nagrody. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiego Stowarzyszenia dla Maszyn Liczących (polskiego oddziału ACM) oraz dwie osoby wybrane przez inicjatorów Nagrody. PTI jest także sponsorem instytucjonalnym Nagrody.

Zgłoszenia można nadsyłać do 21 kwietnia, ogłoszenie laureata nastąpi do 2 lipca 2018, a uroczyste ogłoszenie wyników - do 31 października 2018.

Więcej informacji: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/