Wywiad z Wacławem Iszkowskim

Przedstawiamy kolejny wywiad o ewolucji zawodu informatyka – począwszy od czasów programowania na Uniwersalnej Maszynie Cyfrowej UMC-1 aż po czasy współczesne. Członek Honorowy PTI Wacław Iszkowski opowiada także o blaskach i cieniach tej profesji, która zapewnia z jednej strony satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę, ale z drugiej - wymaga również ogromnego wysiłku intelektualnego. Nagranie jest kolejną częścią cyklu przygotowanego z okazji 70-lecia polskiej informatyki.