Wręczenie nagród w XXXIV Ogólnopolskim Konkursie PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Jury Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki zaprasza na uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród i wyróżnień. Gala odbędzie się w piątek, 12 stycznia 2018 r. o godzinie 12:30, w Politechnice Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego 27, w Klubie Profesorów (sala 238 bud. A1). Organizatorzy proszą o potwierdzenie zamiaru przybycia do dnia 5 stycznia 2018 r. (e-mail: hanna.mazur@pwr.edu.pl).

W tej edycji do konkursu przyjęto 29 prac wykonanych w roku akademickim 2016/2017 w 14 krajowych wyższych uczelniach: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (3), Politechnice Gdańskiej (7), Politechnice Łódzkiej (1), Politechnice Poznańskiej (2), Politechnice Rzeszowskiej (1), Politechnice Śląskiej (2), Politechnice Wrocławskiej (2), Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1), Szkole Głównej Handlowej (1), Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie (1), w Uniwersytecie Śląskim (1), Uniwersytecie Warszawskim (4), Uniwersytecie Wrocławskim (2) i Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (1).

Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Główny PTI, działała w składzie: prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. ndzw. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Jakub Swacha oraz doc. dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz).

za: materiały informacyjne organizatorów.