Wręczenie medali 70-lecia i otwarcie wystawy historycznej w MC

Jak zapowiadaliśmy wcześniej, dzisiaj – 18 czerwca – w Ministerstwie Cyfryzacji miała miejsce uroczystość wręczenia medali 70-lecia polskiej informatyki oraz oficjalne otwarcie wystawy historycznej.

Odznaczenia – z rąk Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz Prezesa PTI Włodzimierza Marcińskiego - odebrało dziesięć kolejnych osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju polskiej informatyki: Grzegorz Bliźniuk, Krzysztof Diks, Janusz Dygaszewicz, Jerzy Dżoga, Marek Greniewski, Marek Hołyński, Zbigniew Jabłoński, Jerzy Kisielnicki, Maciej Kozłowski i Witold Staniszkis.

Oficjalnego otwarcia wystawy dokonał Marek Hołyński, Wiceprezes PTI i Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. Krótkie wystąpienie na temat mikrokomputerów i opracowanych w Polsce języków programowania wygłosił Jerzy Dżoga, który w latach 1972-74 brał udział w projektowaniu K-202, a od 1974 r. - jako Główny Konstruktor w Zakładach ERA - sprawował nadzór nad opracowaniem MERY-400. O realizacji systemów informatycznych wymaganych do wejścia Polski do strefy Schengen opowiedział Grzegorz Bliźniuk, ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia w Polsce Systemu Informatycznego Schengen (tzw. SIS, Schengen Information System). Przy okazji spotkania nagrano także kilka wywiadów na temat innych kamieni milowych rozwoju polskiej informatyki. Materiał filmowy wkrótce opublikujemy na naszej stronie.

Stoją od prawej: Minister Cyfryzacji Marek Zagórski, Prezes PTI Włodzimierz Marciński

Od lewej: Zbigniew Jabłoński, Maciej Kozłowski, Grzegorz Bliźniuk, Krzysztof Diks, Janusz Dygaszewicz, Jerzy Dżoga, Witold Staniszkis (z przodu), Marek Greniewski, Minister Marek Zagórski, Marek Hołyński, Jerzy Kisielnicki, Prezes PTI Włodzimierz Marciński.

Od prawej: Jerzy Dżoga, Minister Marek Zagórski, Marek Hołyński, Włodzimierz Marciński

Grzegorz Bliźniuk opowiada o przygotowaniu systemów informatycznych do wejścia do strefy Schengen