Wręczenia nagród Laureatom XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki

Uroczystość wręczenia nagród Laureatom XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki odbyła się 12.01.2018 r. w Klubie Profesorskim Politechniki Wrocławskiej. Pierwszą nagrodę otrzymał mgr Bartłomiej Dudek z Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę pt. „Edit Distance between Unrooted Trees in Cubic Time”, której promotorem był dr Paweł Gawrychowski. Drugie miejsce w konkursie zdobyła mgr Małgorzata Gałązka z Uniwersytetu Warszawskiego, która zgłosiła do konkursu pracę pt. „Ekspandery w schematach odświeżania kodowania liniowego odpornych na ataki fizyczne”. Trzecie miejsce ex aequo przyznano: mgr. Radosławowi Piórkowskiemu (Uniwersytet Warszawski), mgr. inż. Michałowi Janczykowskiemu (Akademia Górniczo-Hutnicza), mgr inż. Magdalenie Papiernik (Politechnika Gdańska), mgr. Jakubowi Sygnowskiemu, mgr. inż. Tomaszowi Świstakowi (Politechnika Wrocławska).

Komisja Konkursowa pracowała w składzie: prof. ndzw. dr hab. Zygmunt Mazur (przewodniczący), prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. dr hab. inż. Andrzej Kwiecień, prof. dr hab. inż. Zbigniew Huzar, prof. ndzw. dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. ndzw. dr hab. Jakub Swacha oraz doc. dr inż. Zbigniew Szpunar (sekretarz). Po raz pierwszy w tej edycji do recenzowania prac on-line wykorzystano nowy system informatyczny opracowany przez zespół w składzie: mgr Hanna Mazur (kierownik projektu), Mikołaj Nowak, Kamil Raczycki, Filip Szenborn (studenci Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej).

Uroczystość wręczenia nagród poprowadził przewodniczący jury - prof. Zygmunt Mazur, który powitał laureatów i ich rodziny, promotorów, recenzentów oraz gości. W spotkaniu wzięli udział m.in. Prezes Oddziału Dolnośląskiego prof. Lech Madeyski, członkowie Rady Naukowej PTI, w tym przewodniczący Rady prof. Zdzisław Szyjewski z Oddziału Zachodniopomorskiego, członkowie i sympatycy Oddziału Dolnośląskiego oraz przedstawiciele prasy.

Przewodniczący Zygmunt Mazur pogratulował laureatom uzyskanych nagród oraz podkreślił rangę konkursu i jego 34-letnią ciągłość - jest on bowiem nieprzerwanie organizowany od 1984 roku. Następnie sekretarz jury Zbigniew Szpunar odczytał wyniki konkursu, przewodniczący jury Zygmunt Mazur wręczył dyplomy laureatom, a Prezes Oddziału Dolnośląskiego PTI Lech Madeyski – przekazał nagrody ufundowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i firmę Mobilo A. Kraik.

W dalszej części Laureaci przedstawili główne tezy i wyniki swoich prac, podziękowali jury, swoim promotorom i rodzinom. Następnie swoje gratulacje nagrodzonym przekazał prof. Lech Madeyski, zapraszając ich na koniec do wstąpienia w szeregi członków PTI. Przewodniczący Sekcji Przyszłości PTI Adrian Kapczyński z Oddziału Górnośląskiego poprosił laureatów o włączenie się w inicjatywę związaną z 70-leciem polskiej informatyki, której owocem ma być cyfrowa książka na temat informatyki przyszłości. Na zakończenie głos zabrał prof. Cezary Orłowski wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI, który pogratulował laureatom i promotorom uzyskanych nagród, a organizatorom - doskonałego przygotowania konkursu.

Organizację wydarzenia – oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego i firmy Mobilo ­ – wspierała także firma Huzar-Software, która jest autorem oprogramowania do obsługi celnej.

Za: http://pti.wroc.pl/html/, oprac. Paulina Giersz

Przewodniczący jury Zygmunt Mazur otwiera uroczystość

Zebrani goście

Laureat I miejsca Bartłomiej Dudek obiera dyplom i nagrodę