Władysław Klepacz o informatyce polskiej lat 50. i 60.

Redaktor Władysław Klepacz, w przeddzień 94 rocznicy swoich urodzin opowiada o doświadczeniach sprzed 60 lat, z pionierskiego okresu rozwoju informatyki w Polsce. Przypomina też jak powstawało czasopismo Maszyny Matematyczne, przemianowane w 1970 r. na tytuł Informatyka. Władysław Klepacz współtworzył to pismo przez ponad 30 lat, przez 10 lat sprawując funkcję redaktora naczelnego. Niedawno dostojnego jubilata PTI odznaczyło Medalem 70-lecia Informatyki Polskiej.

Więcej szczegółów można znaleźć tutaj: http://pti.org.pl/Aktualnosci/Medal-70-lecia-polskiej-informatyki-wreczony-Wladyslawowi-Klepaczowi
lub tutaj: http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:285

ady