„Włączenie Cyfrowe – dostępna Polska”

W dniu dzisiejszym, 16 kwietnia, w Sejmie odbyła się konferencja „Włączenie Cyfrowe – dostępna Polska”, zorganizowana przez Fundację Widzialni. Podczas wydarzenia zaprezentowany został doroczny raport na temat dostępności stron internetowych i aplikacji administracji publicznej. Ogłoszono także laureatów konkursu „Lider Dostępności", który promuje działania, osoby i organizacje działające rzecz zwiększenia dostępności do zasobów cyfrowych. Tytułem tym uhonorowany został Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Związek Banków Polskich.

Drugi z konkursów ­–„Strona Internetowa bez Barier”­ – zorganizowany został wspólnie przez Fundację Widzialni i Szerokie Porozumieniena Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Ma on na celu wyróżnienie serwisów internetowych, które są najlepiej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Statuetki wyróżnionym wręczyli - Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni Artur Marcinkowski oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Włodzimierz Marciński.

Zwycięzcami IX edycji konkursu zostali:
• w kategorii „Najlepszy z Najlepszych”: Łódzka Kolei Aglomeracyjna Sp. z o.o. za serwis www.lka.lodzkie.pl;
• w kategorii „Strona publiczna powyżej 100 podstron”: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia za serwis www.csioz.gov.pl;
• w kategorii „Strona publiczna do 100 podstron”: Urząd Komunikacji Elektronicznej za serwis www.uke.gov.pl;
• w kategorii „Strona niepubliczna powyżej 100 podstron”: Bank Millennium za serwis www.bankmillennium.pl;
• w kategorii „Strona niepubliczna do 100 podstron”: Fundacja Tus za serwis www.niepełnosprawnik.pl;
• w kategorii „Strony powstałe w oparciu o Szablony Polskiej Akademii”: Fundacja Kulawa Warszawa za serwis www.kulawawarszawa.pl.

W konkursie przyznano również jedno wyróżnienie, które otrzymał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa za serwis www.kowr.gov.pl.

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Fot. Fundacja Widzialni, Laureaci konkursu „Strona Internetowa bez Barier” oraz po środku: Włodzimierz Marciński (z lewej) i Artur Marcinkowski