Wielka Gala za nami

Wczorajszy dzień obfitował w ważne wydarzenia. Oprócz debaty na temat zawodu informatyka wczoraj, 16 maja świętowaliśmy podczas Wielkiej Gali 70-lecia polskiej informatyki i Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Uroczystość otworzył Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Marek Hołyński. Przybyłych powitał także Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego Włodzimierz Marciński. Następnie zgromadzeni wysłuchali orędzia Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union Pana Houlin Zhao. Specjalny list od Prezydenta Andrzeja Dudy, który objął uroczystość patronatem, odczytał Marek Hołyński.

Uczestnicy Gali mieli okazję wysłuchać przemówień przedstawicieli administracji i świata naukowego. Jako pierwszy wystąpił Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentował Podsekretarz stanu Maciej Kopeć. List od Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz odczytał Jakub Drożdż, członek Gabinetu Politycznego. Przemówienia otwierające wygłosili także: prof. Michał Kleiber - prezes Europejskiego Towarzystwa Metod Komputerowych w Naukach Stosowanych i wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz prof. Roman Słowiński - Przewodniczący Komitetu Informatyki PAN.

Kolejnym bardzo ważnym momentem uroczystości było ogłoszenie laureatów medalu 70-lecia polskiej informatyki. Kapituła przyznała medale osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju polskiej informatyki. Nagrodzonym odznaczenia wręczał Prezes Włodzimierz Marciński oraz Minister Cyfryzacji Marek Zagórski. W dalszej części uroczystości wręczono także odznaki PTI. Te wyróżnienia otrzymały osoby, które zasłużyły się pracą na rzecz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Zachęcamy do lektury osobnego artykułu, w którym zamieściliśmy listę wszystkich laureatów medalu oraz odznaki.

Część oficjalną zakończyło ogłoszenie nagród dla najlepszego centrum egzaminacyjnego ECDL, najlepszego egzaminatora i koordynatora oraz najlepszego projektu unijnego. Dyplomy wręczał Ogólnopolskie Koordynator ECDL Jacek Pulwarski oraz Jakub Christoph, Dyrektor ds. Europy Fundacji ECDL.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęło się przyjęcie i rozmowy kuluarowe.

Prezes Włodzimierz Marciński podsumował zarówno część oficjalną, jak i rozmowy nieformalne w krótkim nagraniu wideo. Poniżej znajduje się także fotorelacja z uroczystości.