V Śląski Konwent Informatyków

W dniach 29-30 listopada 2018 r. w Lipowej koło Żywca odbędzie się V Śląski Konwent Informatyków. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji”, a patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne. Śląski Konwent Informatyków to najważniejsze wydarzenie w regionie, mające na celu integrację lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się m.in.:

Szczegółowy harmonogram wydarzenia: http://www.ski.itwadministracji.pl/harmonogram/

Formularz zgłoszenia: http://www.ski.itwadministracji.pl/formularz-zgloszenia/