Umiejętności cyfrowe 2018.pl

Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce (SPRUC), wśród nich Polskie Towarzystwo Informatyczne, zapraszają na coroczną konferencję poświęconą umiejętnościom cyfrowym. Odbędzie się ona 21 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT (ul. Tadeusza Czackiego 3/5, sala B). Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są poprzez stronę http://www.isp.org.pl/konferencje,932,573.html#register.

Celem konferencji jest przedyskutowanie propozycji działań mających na celu podniesienie umiejętności cyfrowych obywateli. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie diagnoza stanu poziomu umiejętności w Polsce i w Europie, przegląd stopnia realizacji recept z 2017 roku oraz sformowane zostaną wyzwania na najbliższy rok. Konferencja zostanie zakończona ogłoszeniem Listy 100 osób, które w wyróżniający sposób przyczyniły się do podniesienia umiejętności cyfrowych w Polsce.

Konferencja uzyskała patronat Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Orange. W gronie partnerów głównych znaleźli się: Huawei, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Polskie Towarzystwo Informatyczne także współpracuje przy organizacji jako partner wydarzenia.

Program

9:30 - 10.00

Rejestracja uczestników

   

10.00- 10:20

Otwarcie konferencji

 

Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Rady Programowej Porozumienia,

Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji,

Amb. Marek Prawda – Kierownik Przedstawicielstwa KE w Polsce,

Witold Drożdż – Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych Orange Polska – Partner Strategiczny Porozumienia 2018.

   

10:20-10:35

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Cyfrowego Społeczeństwa UE 2018

   

10:35-11:15

Debata Europejska – Jednolity Rynek Cyfrowy UE, a umiejętności cyfrowe Polaków

 

Moderatorka: Sylwia Czubkowska – Gazeta Wyborcza,

Maciej Groń – Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji,

dr Tomasz Kulisiewicz – sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT

   

11.15-11:30

Zrealizowane recepty z 2017 roku

 

Chcemy, aby:

1. Dzieci powszechnie uczyły się programowania.

2. Wszyscy nauczyciele byli kształceni w zakresie kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci.

3. Talenty informatyczne były rozwijane i pielęgnowane.

   

11:30-11:55

Jak sobie radzić z deficytem umiejętności cyfrowych obywateli?

 

dr Anna Michniuk – Collegium da Vinci w Poznaniu

   

11:55- 12:30

Przerwa kawowa

   

12: 30- 13:45

Jak podnieść umiejętności cyfrowe obywateli? Recepty 2018.

 

Dyskusja w grupach w formacie Knowledge Café wokół 5 recept na poprawę stanu umiejętności cyfrowych proponowanych przez Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Chcemy aby:

1. Programy nauczania w szkołach i na wyższych uczelniach uwzględniały zdobycie umiejętności cyfrowych na wysokim poziomie. Prowadzący: Alek Tarkowski – Centrum Cyfrowe w Warszawie, druga osoba do potwierdzenia

2. Cyfrowe usługi publiczne były dostępne dla obywateli ze specjalnymi potrzebami (gospodarze recepty: Artur Marcinkowski – Fundacja Widzialni w Częstochowie, Adam Pietrasiewicz – Ministerstwo Cyfryzacji

3. Każdy obywatel miał możliwość podnoszenia swoich umiejętności cyfrowych. Prowadzący: Maciej Bułkowski – Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego w Olsztynie.

4. Edukacja medialna umożliwiająca rozumienie i ograniczanie skutków przemocy cyfrowej, mowy nienawiści, manipulacji i fałszywych informacji w sieci była powszechnie włączona do programów nauczania. Prowadzący: Dorota Górecka – Fundacja Nowoczesna Polska w Warszawie, Paweł Braun - Biblioteka Miejska w Łodzi.

5. Chcielibyśmy aby nauczyciele stosowali technologię na lekcjach oraz uczyli w twórczy i ciekawy sposób. Prowadzący: Tomasz Łukawski – Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Ząbkach, Artur Krawczyk – Stowarzyszenie Miasta w Internecie w Tarnowie.

   

13:45 – 14:30

Jak zrealizować recepty 2018?

 

Moderatorka: Justyna Suchecka – Gazeta Wyborcza

Robert Król – Z-ca Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji, Krzysztof Mączewski – Dyrektor Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego

Rafał Sukiennik – Dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,

Wojciech Szajnar – Z-ca Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa

   

14:30-15:00

Ogłoszenie listy 100

 

Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodniczący Kapituły Listy 100,

Marzena Śliz - Dyrektor ds. Public Affairs Huawei Polska – sponsora wyróżnienia Lista 100

   

15:00- 15:45

Lunch