Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki dla MC i jego pracowników

W ostatni piątek, 14 grudnia, w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego wręczone zostały Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki dla resortu oraz jego pracowników. W spotkaniu z ramienia PTI uczestniczyli: Prezes Włodzimierz Marciński oraz Wiceprezesi Marek Hołyński i Wojciech Kiedrowski. Statuetkę dla Ministerstwa odebrał Dyrektor Generalny Michał Widelski. Wyróżnienia trafiły także do Roberta Kośli – Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa MC oraz Tomasza Napiórkowskiego – Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych.

Paulina Giersz

Dyrektor Generalny Michał Widelski odbiera Statuetkę przyznaną Ministerstwu Cyfryzacji; fot. W. Kiedrowski

Statuetka dla Roberta Kośli, Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa; fot. W. Kiedrowski

Prezes Włodzimierz Marciński wręcza Statuetkę Tomaszowi Napiórkowskiemu – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych i Otwartości Danych; fot. W. Kiedrowski