ŚDSI Podkarpacie 2018 - relacja

24 maja 2018 roku w kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR) odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018. W tym roku wydarzenie połączone zostało z obchodami rocznicy 70-lecia polskiej informatyki. W organizację imprezy, jak co roku, włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej tematyce telekomunikacji i informatyzacji, jej wpływowi na rozwój i życie codzienne społeczeństw na całym świecie. Rzeszowskie obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2018 i 70-lecia polskiej informatyki są jedną z wielu imprez organizowanych w całym kraju. Wspólnie składają się one na jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń z dziedziny telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce.

W tym roku konferencji towarzyszyła wystawa przedstawiająca najważniejsze osiągnięcia polskiej informatyki na osi czasu. Wystawę można również obejrzeć w postaci elektronicznej pod adresem http://70-lat-informatyki.pl/wystawa.

Konferencję otworzyli prezesi regionalnych oddziałów PTI i SEP: Marek Bolanowski i Barbara Kopeć. Po oficjalnym otwarciu krótkie wystąpienia wygłosili Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Prorektor ds. Infrastruktury i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. Józef Cebulski - prof. UR oraz Włodzimierz Marciński - Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pierwszy blok referatów poświęcony był rozwojowi społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu oraz obchodom 70-lecia polskiej informatyki. W tej części zostały wygłoszone następujące prezentacje:
1. „Działania Samorządu Województwa na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, Sławomir Cynkar - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
2. „Powstanie komputera ENIAC, Zarys historii polskiego przemysłu komputerowego”, Jerzy Nowak - PTI
3. „System Bank krwi”, Andrzej Goleń – PTI

Po przerwie w drugiej części spotkania zostały wygłoszone następujące referaty:
1. „Światłowód, i co dalej?”, Zbigniew Koper - Koło Pracowników Telekomunikacji SEP
2. „Rozwój usług szerokopasmowych na terenach wiejskich na przykładzie Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie”, Stanisław Flaga – Prezes OST w Tyczynie
3. „Szyfrowana i bezpieczna transmisja dla Energetyki Smart Metering/Grid – platforma switchy modułowych H-500 Bitstream”, Paweł Gmur – Bitstream

Po zakończeniu prelekcji zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym bankiecie, który był okazją do wymiany poglądów i kontynuacji dyskusji z prelegentami. W konferencji wzięło udział około 80 osób.

Więcej informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie http://sdsi.prz.edu.pl, natomiast na stronie http://70-lat-informatyki.pl umieszczane są bieżące informacje związane z obchodami siedemdziesiątej rocznicy powstanie polskiej informatyki.

Za: https://rzeszow.pti.org.pl/index.php/58-sdsi-podkarpacie-2018-relacja-ze-spotkania, oprac. Paulina Giersz

Wystawa z okazji 70-lecia polskiej informatyki

Otwarcie Konferencji: Prezes SEP Oddział Rzeszowski Barbara Kopeć, Prezes PTI Oddział Podkarpacki Marek Bolanowski

Włodzimierz Marciński Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego

Jerzy Nowak PTI

Andrzej Goleń PTI