Relacja z obchodów 25-lecia Olimpiady Informatycznej

Wydarzenia związane z jubileuszem 25-lecia Olimpiady Informatycznej odbyły się 17 września na PGE Narodowym. Część konferencyjną pt. „W poszukiwaniu wyzwań – światowe sukcesy polskich informatyków” otworzył prof. Krzysztof Diks, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej oraz Włodzimierz Marciński, prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pierwsze wystąpienia należały do przedstawicieli rządu. Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podziękował inicjatorowi Olimpiady – prof. Maciejowi Syśle oraz kontynuatorowi jego pracy – prof. Krzysztofowi Diksowi.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski zapowiedział, że resort planuje większe zaangażowanie w ruch Olimpiady Informatycznej. Minister pogratulował zarówno członkom Komitetu Głównego Olimpiady, jak również nauczycielom, którzy w swoich szkołach pracują z wybitnie uzdolnioną informatycznie młodzieżą.

Kadrze pedagogicznej gratulował także Maciej Kopeć, Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Specjalne podziękowania skierował do prof. Macieja Sysły i prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI Anny Beaty Kwiatkowskiej za zaangażowanie w prace nad nową podstawą programową nauczania informatyki.

Otwarcie konferencji; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy

prof. Krzysztof Diks i Włodzimierz Marciński; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy

Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy

Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Naukowej Maciej Kopeć

Jako kolejny wystąpił prof. Maciej Sysło, który opowiedział o początkach Olimpiady Informatycznej na świecie i w Polsce. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna została po raz pierwszy zorganizowana w 1989 roku z inicjatywy UNESCO. Pierwsze polskie rozgrywki odbyły się w roku szkolnym 1993/1994. Większość uczniów nie miała wtedy komputerów, brakowało także nauczycieli informatyki. Na początku szczególnie wiele pracy i serca w organizację Olimpiady włożyli: prof. Stanisław Waligórski, dr Andrzej Walat, Krzysztof Święcicki, Jerzy Dałek oraz Tadeusz Kuran.

Prof. Krzysztof Diks podsumował wszystkie sukcesy, które udało się osiągnąć przez 25 lat. Jednym z nadrzędnych celów Olimpiady był udział w konfrontacji międzynarodowej i rywalizacja polskich uczniów z najlepszymi młodymi adeptami informatyki z całego świata. Sukcesy Polaków w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej pokazują, że zamierzenie to udało się zrealizować. Wśród najlepszych polskich zawodników jest Filip Wolski, który zdobył 4 złote medale, Andrzej Gąsienica-Samek z 3 złotymi krążkami i 1 srebrnym, Jarosław Kwiecień i Marcin Andrychowicz, z których każdy przywiózł 3 złote odznaczenia. Pod względem ilości zdobytych medali Polska zajmuje 2. miejsce, za Chinami. Z tegorocznych rozgrywek w Japonii nasza ekipa przywiozła dwa złote medale, jeden srebrny i jeden brązowy.

Sukces polskich olimpijczyków możliwy był dzięki temu, że Olimpiadę wspiera środowisko wybitnych informatyków, zaangażowanych w przygotowania i pomoc uczniom. Do grona tego należą obecnie: prof. Jan Madey, Marcin Kubica, Piotr Sawicki, Marcin Jurdziński, Krzysztof Stencel, Tomasz Śmigielski, prof. Wojciech Rytter.

prof. Maciej Sysło; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy

prof. Krzysztof Diks; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy

Głos w kolejnej części konferencji należał do laureatów Olimpiady, którzy wzięli udział w trzech panelach dyskusyjnych. Pierwszy z nich skupiał naukowców zajmujących się najbardziej aktualnymi wyzwaniami w algorytmice. Pośród panelistów byli: Paweł Gawrychowski (adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego), Tomasz Kociumaka (doktorant na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW), Krzysztof Onak (IBM T. J. Watson Research Center), Marcin Pilipczuk (adiunkt w Instytucie Informatyki UW) oraz Piotr Sankowski (profesor w Instytucie Informatyki UW). Omawiano nowe modele obliczeń, który są konieczne w związku z ogromna ilością przetwarzanych obecnie danych różnego typu, często rozproszonych.

Tematem przewodnim drugiego panelu były szanse i zagrożenia rozwoju nowych metod komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji. Dyskusję prowadzili: Marek Cygan (adiunkt w Instytucie Informatyki UW), Tomasz Czajka (SpaceX), Karol Kurach (Google Brain), Tomasz Waleń (adiunkt w Instytucie Informatyki UW), Filip Wolski (OpenAI). Paneliści stwierdzili, że postęp w uczeniu maszynowym odbywa się teraz w bardzo szybkim tempie, co pozwoliło na zrealizowanie celów wcześniej nieosiągalnych.

W trzecim panelu dyskusyjnym uczestniczyli laureaci Olimpiady Informatycznej, którzy założyli własne firmy działające w sektorze informatycznym: Andrzej Gąsienica-Samek (Altinea), Grzegorz Jakacki (Codility), Piotr Niedźwiedź (CodiLime), Maciej Popowicz (Nasza klasa, Ten Square Games), Marcin Skotniczy (Software Mansion). Wszyscy podkreślali, że udział w zawodach dał im ogromną pewność siebie i przekonanie, że mogą rywalizować z najlepszymi na świecie. Ważne było także nawiązanie kontaktu z innymi młodymi adeptami informatyki, co procentowało potem we wspólnie realizowanych projektach.

Panel I - W poszukiwaniu wyzwań w algorytmice; od lewej: Piotr Sankowski, Marcin Pilipczuk, Tomasz Kociumaka, Paweł Gawrychowski, Krzysztof Onak; fot. Michał Dyjuk/PGE Narodowy

Panel II - Szanse i zagrożenia nowych metod informatycznych; od lewej: Tomasz Czajka, Karol Kurach, Filip Wolski, Tomasz Waleń, Marek Cygan

Panel III - Korporacja to nie wszystko - olimpijczyku, spróbuj swoich szans we własnym biznesie; od lewej: Andrzej Gąsienica-Samek, Piotr Niedźwiedź, Maciej Popowicz, Grzegorz Jakacki

Konferencję zamknęła dyskusja przedstawicieli firm i instytucji wspierających wydarzenie na temat miejsca kobiet w informatyce oraz tworzenia odpowiednich warunków pracy w Polsce dla wybitnych specjalistów. W panelu wzięli udział: Ryszard Chudy (Manager Centrum Zarządzania Aplikacjami Bankowymi, Santander Bank Polska), Bogusław Dębski (Radca Ministra, Departament Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji), Cezary Dubnicki (właściciel i prokurent 9LivesData), Mariola Różańska-Kałużny (Dyrektor ds. Dostarczania Rozwiązań IT, Grupa PZU), Michał Sierakowski (Dyrektor ds. Rozwoju IMB Systems), Krzysztof Silkicki (p.o. Dyrektora NASK).

Panel IV - podsumowujący; od lewej: Krzysztof Silicki, Michał Sierakowski, Mariola Różańska-Kałużny, Cezary Dubnicki, Bogusław Dębski, Ryszard Chudy, prof. Krzysztof Diks

Po konferencji przewidziano uroczystą kolację. Na początku gali Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk wręczyła statuetki osobom, które znacząco przyczyniły się do rozwoju olimpiady informatycznej. Wśród laureatów znaleźli się: Szymon Acedański, Iwona Bujnowska, Ireneusz Bujnowski, Piotr Chrząstowski-Wachtel, Krzysztof Diks, Czesław Drozdowski, Lech Duraj, Andrzej Dyrek, Alina Gościniak, Grzegorz Herman, Paweł Idziak, Tomasz Idziaszek, Henryk Kawka, Monika Kozłowska-Zając, Marcin Kubica, Tadeusz Kuran, Krzysztof Loryś, Anna Beata Kwiatkowska, Jan Madey, Dawid Matla, Mirosław Mortka, Rafał Nowak, Małgorzata Piekarska, Adam Polak, Włodzimierz Raczek, Jakub Radoszewski, Wojciech Rytter, Krzysztof Stencel, Hanna Stachera, Maciej M. Sysło, Michał Szuman, Ryszard Szubartowski, Maciej Ślusarek, Joanna Śmigielska, Andrzej Walat, Tomasz Waleń, Stanisław Waligórski, Iwona Waszkiewicz.

Odrębne wyróżnienia przygotowano dla wszystkich tych, których działania przyczyniły się do tworzenia pozytywnego wizerunku polskich informatyków w świecie. Statuetki z rąk Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej MSZ Macieja Szymańskiego oraz Prezesa PTI Włodzimierza Marcińskiego odebrali: prof. Krzysztof Diks, Filip Wolski, Tomasz Czajka, Piotr Sankowski, Maciej Popowicz. Wyróżnienie to otrzymał także prof. Jan Madey.

Na scenie od lewej: Włodzimierz Marciński, Wanda Buk oraz Maciej Szymański

Obchody jubileuszowe zorganizowało Polskie Towarzystwo Informatyczne, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej oraz Fundacja Rozwoju Informatyki. Współorganizatorami konferencji było Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerami strategicznymi byli: PZU oraz Santander Bank Polska. Jako partnerzy wspierający w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele: 9LivesData, Deloitte, IBM, NASK, RTBHouse, Warszawskiego Instytutu Bankowości, Sektorowej Rada ds. Kompetencji Informatyka oraz Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Paulina Giersz