Relacja z konferencji „Umiejętności cyfrowe 2018.pl”

Konferencja „Umiejętności cyfrowe 2018.pl” zgromadziła 21 czerwca w Warszawskim Domu Technika NOT ponad 100 uczestników. Wydarzenie otworzył Włodzimierz Marciński – Prezes PTI i Przewodniczącym Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC), które organizowało wydarzenie wraz z Instytutem Spraw Publicznych. Partnerem konferencji - oprócz Polskiego Towarzystwa Informatycznego – były firmy Orange Polska, Huawei Polska oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

W trakcie uroczystego otwarcia konferencji Minister Cyfryzacji Marek Zagórski podsumował ostatnie działania resortu na rzecz poprawy umiejętności cyfrowych – szkolenie nauczycieli, którzy będą uczyć podstaw programowania w klasach I-III, projekt skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych – czyli Centrum Mistrzostwa Informatycznego, Ogólnopolską Sieć Edukacyjna (OSE) oraz przygotowywany system doszkalania kadry nauczycielskiej w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych. Jako kolejny głos zabrał Witold Drożdż, Dyrektor wykonawczy ds. korporacyjnych Orange Polska – partnera strategicznego wydarzenia.

Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z wynikami raportu DESI (Digital Economy and Society Index, indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego), który przygotowuje corocznie Komisja Europejska. Mimo ciągłego postępu w zakresie cyfryzacji, Polska znalazła się w tym roku ponownie na odległym, 24. miejscu tego rankingu, o czym pisaliśmy wcześniej.

Kolejny punkt agendy obejmował debatę na temat jednolitego rynku cyfrowego i umiejętności cyfrowych Polaków. Jako paneliści wystąpili: Tomasz Kulisiewicz - sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT oraz Maciej Groń – Dyrektor Departamentu Polityki Międzynarodowej w Ministerstwie Cyfryzacji.

W ramach podsumowań, w materiale filmowym przedstawiono realizację trzech recept, które „wystawiono” podczas zeszłorocznej konferencji „Umiejętności cyfrowe.pl”. Dotyczyły one: 1) powszechnej nauki programowania, 2) kształcenia nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych i bezpieczeństwa w sieci, 3) rozwijania i pielęgnowania talentów informatycznych. Anna Michniku z Collegium Civistas przedstawiła jednak dane ze swoich badań, które wskazują, że w szkołach wiele jeszcze powinno się zmienić. Polska młodzież korzysta z technologii cyfrowych często w bezrefleksyjny i odtwórczy sposób. Z kolei nauczyciele nie stosują w codziennej pracy metod, które poznają podczas szkoleń. Wiąże się to z jednej strony z wypaleniem zawodowym, a z drugiej – z obawą o to, że uczniowie przewyższają ich pod względem umiejętności cyfrowych.

Pierwszą część konferencji zakończył blok poświęcony programowi Dostępność+. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Paweł Chorąży opowiedział o idei tej inicjatywy, a także poinformował o toczących się pracach nad ustawą o dostępności. Następnie przedstawiciele czterech organizacji – Orange, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Uniwersytetu Dzieci i Polskiego Towarzystwa Informatycznego – podpisali deklarację przystąpienia do programu Dostępność+.

Po przerwie obrady zamieniono na pracę w grupach, w formule Knowledge Café. Uczestnicy dyskutowali o możliwych sposobach realizacji kolejnych recept - koniecznych, aby w przyszłości poprawić stan umiejętności cyfrowych w Polsce. Wśród tych kluczowych zaleceń znalazło się: 1) uwzględnienie w programach nauczania w szkołach i na wyższych uczelniach zdobycia umiejętności cyfrowych na wysokim poziomie; 2) dostępność cyfrowych usług publicznych dla obywateli ze specjalnymi potrzebami; 3) nauka przez całe życie, możliwość podniesienia umiejętności cyfrowych dla każdego obywatela; 4) edukacja umożliwiająca zrozumienie i ograniczenie skutków przemocy cyfrowej, mowy nienawiści, manipulacji i fałszywych informacji w sieci; 5) nauczanie z wykorzystaniem nowych technologii, w sposób ciekawy i twórczy. Dyskusje w grupach zostały podsumowane podczas sesji plenarnej przez Rafała Sukiennika – Dyrektora Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Roberta Króla – Zastępcę Dyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji, Wojciecha Szajnara - Zastępcę Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ewę Janczar – Zastępcę Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego oraz Małgorzatę Szybalaską z Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN.

Zwieńczeniem konferencji było ogłoszenie „Listy 100”, na której znalazły się osoby szczególnie zasłużone na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Imiona i nazwiska laureatów odczytał Włodzimierz Marciński oraz Marzena Śliz, Dyrektor public affairs Huawei Polska, która to firma była głównym partnerem „Listy 100” w 2018 r. Uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim laureatom nastąpi jesienią.

Paulina Giersz

Włodzimierz Marciński otwiera obrady

Przemawia Minister Cyfryzacji Marek Zagórski

Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim - prowadziła obrady

Debata na te,mat jednolitego rynku cyfrowego i umiejętności cyfrowych Polaków; od lewej: Sylwia Czubkowska (prowadząca), Maciej Groń, Tomasz Kulisiewicz

Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju- przedstawia program Dostępność+

Paweł Chorąży i Włodzimierz Marciński z deklaracją przystąpienia PTI do programu Dostępność+

Praca w grupach, w formule Knowledge Cafe

Ogłoszenie laureatów "Listy 100"; z lewej - Włodzimierz Marciński, z prawej - Marzena Śliz