Relacja z debaty "Kim jest współczesny informatyk"

Debata pt. "Kim jest współczesny informatyk" odbyła się wczoraj, 16 maja w Warszawskim Domu Technika NOT. Spotkanie zorganizowano w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki oraz Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2018.

Debata opierała się na głosach środowiska zebranych w dwóch publikacjach, które dostępne są w formie elektronicznej: pierwsza z nich zawiera zbiór esejów autorstwa specjalistów z branży (Kim jest współczesny informatyk. Debata środowiskowa), druga jest próbą podsumowania rozpoczętej dyskusji (Kim jest współczesny informatyk. Dokument refleksyjny).

Podczas debaty członkowie PTI dyskutowali nad tematami poruszanymi w obu publikacjach - istotą zawodu, jego etyką oraz wyzwaniami związanymi z kolejna falą rewolucji cyfrowej. Rozmawiano także o potrzebie wprowadzenia dobrowolnej certyfikacji potwierdzającej określone umiejętności oraz postępującej specjalizacji w ramach branży.

Debatę otworzył prezes PTI Włodzimierz Marciński. Następnie zaproszeni goście - prof. Wojciech Cellary, dr Tomasz Kulisiewicz, dr Janusz Dorożyński oraz dr Kajetan Wojsyk - przedstawili swoje refleksje na temat zawodu informatyka. W drugiej części spotkania uczestnicy dyskutowali z przedstawionymi wcześniej tezami.

Prezes Włodzimierz Marciński podsumował spotkanie w krótkim nagraniu, do którego obejrzenia zapraszamy. Poniżej zamieszczamy także wybrane zdjęcia ze spotkania.

Prezes PTI Włodzimierz Marciński otwiera debatę

Uczestnicy spotkania

Prezentacja prof. Wojciecha Cellarego

Dr Kajetan Wojsyk występuje z ostatnia prezentacją

Głos w dyskusji zabiera dr Deminet

Swoje stanowisko prezentuje dr inż. Wacław Iszkowski

Paneliści w trakcie dyskusji (od lewej - dr Tomasz Kulisiewicz, dr Janusz Dorożyński, prof. Wojciech Cellary i dr Kajetan Wojsyk)