Relacja z Konferencji "70-lecie Informatyki w Krakowie i Małopolsce"

Obchody 70-lecia polskiej informatyki w Oddziale Małopolskim w dniach 18-19.10.2018 okazały się merytorycznym i organizacyjnym sukcesem. Konferencja łączyła tematykę historyczną z prezentacją współczesnych dokonań oraz prognoz rozwojowych. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni przedstawiciele środowiska akademickiego, edukacji, biznesu i władz samorządowych.

Organizatorami Konferencji byli: Oddział Małopolski PTI, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Katedra Informatyki AGH oraz ACK Cyfronet AGH. Patronat Honorowy objęli Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego i Włodzimierz Marciński - Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Pierwsza sesja Konferencji była poświęcona podsumowaniu dokonań informatyki w skali regionu i kraju. Wykład o początkach polskiej informatyki i najważniejszych jej osiągnięciach wygłosił wiceprezes Marek Hołyński. Z kolei Jerzy Jaworowski – członek Zarządu Oddziału Małopolskiego i Zarządu Głównego PTI – przedstawił dzieje informatyki w regionie. Pierwotnie rozwój sektora w Małopolsce opierał się na potencjale naukowym uczelni i nielicznych zakładach produkcyjnych oraz ośrodkach przetwarzania danych. W tym ostatnim obszarze znaczące osiągnięcia miał Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Kraków, który obsługiwał działalność lokalnych oddziałów NBP, PKO, ZUS i KRUS. Bardzo ważną rolę odegrała Krakowska Fabryka Aparatów Pomiarowych MERA-KFAP - wytwarzano w niej podzespoły i nośniki danych (czytniki kart perforowanych, perforatory, dyski elastyczne) oraz mikrokomputery (MK 45, MK 50, KRAK-86). Po przemianach ustrojowych jako pierwsze powstały w regionie prężnie działające firmy informatyczne: SOLIDEX, Clico oraz – znany doskonale – Comarch.

Po tej sesji Prezes Włodzimierz Marciński dokonał uroczystego otwarcia Wystawy 70-lecia prezentującej kamienie milowe rozwoju informatyki w kraju i w Oddziale Małopolskim PTI. Po Wystawie oprowadziła Anna Andraszek, jej Autorka, oraz Marek Valenta.

W trakcie drugiej sesji osiągnięcia małopolskich uczelni i jednostek naukowych w zakresie informatyki przypomnieli prof. Kazimierz Wiatr – Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH oraz prof. Jacek Kitowski z Katedry Informatyki AGH. Ta sesja obfitowała w krótkie charakterystyki dużej ilości zawsze najnowszych technologii, którymi zajmowało się środowisko naukowe - tak w ramach badań własnych, jak i bardzo licznych projektów realizowanych we współpracy z ośrodkami zagranicznymi.

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja, w trakcie której odbyło się wręczenie Medali i Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki. Z rąk Prezesa Włodzimierza Marcińskiego srebrne krążki odebrali: Janusz Filipiak, Marek Miłosz, Tadeusz Syryjczyk, prof. Ryszard Tadeusiewicz, prof. Krzysztof Zieliński oraz w imieniu zmarłego niedawno prof. Mariana Nogi - jego małżonka. Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki zostały wręczone: Marianowi Bubakowi, Andrzejowi Dyrkowi, Łukaszowi Łakomskiemu, Grzegorzowi Młynarczykowi, Jackowi Niwickiemu, Janowi Pawłowskiemu, Alicji Pitule, Szymonowi Sokołowi, Kazimierzowi Wiatrowi; w imieniu zmarłego przed kilkoma tygodniami Kolegi Macieja Jakubowskiego statuetkę odebrała jego żona. W kategorii statuetek dla instytucji wyróżnienie to odebrali dyrektorzy Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH oraz Katedry Informatyki AGH.

Drugi dzień Konferencji rozpoczęła sesja Informatyka w szkołach Małopolski: dziś i jutro przygotowana i prowadzona przez Beatę Chodacka, a obrazująca istotne zmiany w edukacji powodowane rozwojem informatyki. Sesja ta składała się z następujących wystąpień: Każde pokolenie ma własny czas – o technologii, która zrewolucjonizowała nauczanie (Beata Chodacka), Matura z informatyki – kompetencje informatyczne absolwentów szkół średnich (Marzena Krzysztoń), Programowanie: od podstaw do olimpiady (Andrzej Dyrek), Co do nauczania informatyki w szkołach mogą wnieść nieinformatycy? Doświadczenia programu Mistrzowie Kodowania (Iwona Brzózka-Złotnicka), Szkoła teraźniejszości to szkoła jutra – inspiracje Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie jako szkoły modelowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji (Ewa Mauer).

Podczas sesji eSpołeczeństwo, eUrząd – osiągnięcia i wyzwania Samorządu Województwa Małopolskiego, przygotowanej przez zespół UMWM (Łukasz Łakomski, Beata Bańdura, Grzegorz Wójcik) przedstawione zostały wybrane osiągnięcia w zakresie: Wirtualne Muzea Małopolski (Paweł Szelest), Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej (Justyna Kuczek), Informatyzacja w obszarze Państwowego Ratownictwa Medycznego na przykładzie województwa małopolskiego (Filip Banaś), Małopolska Karta Aglomeracyjna (Justyna Król) oraz Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej (Łukasz Świerzewski).

Sesja Informatyka z perspektywy krakowskich firm IT, przygotowana przez Barbarę Kowalczyk, Grzegorza Młynarczyka i Andrzeja Przewięźlikowskiego składała się z 6 niezwykle ciekawych wystąpień: AI w praktyce (Andrzej Przewięźlikowski/Comarch), To nie najlepszy produkt wygrywa na koniec dnia (Rafał Styczeń/Ailleron), Aptiv - Shaping the future of the automotive industry (Gabriel Buchała/ Aptive), Trusted AI (Barbara Kowalczyk / IBM Lab), Najnowsze technologie łączności mobilnej rozwijane w Krakowie (Krzysztof Persona/Nokia), Code Against Cancer (Piotr Radkowski/Ardigen) oraz Software defined physical world (Jakub Krzych/Estimote).

Konferencję zakończyła debata na temat trendów rozwojowych i przyszłości informatyki, w której swoje opinie przedstawili: Ryszard Tadeusiewicz, Andrzej Dyrek, Marek Kisiel-Dorohinicki, Łukasz Łakomski, Tadeusz Syryjczyk i Marcin Szelest.

Konferencja odbyła się dzięki wielkiemu zaangażowaniu w jej przygotowanie i znaczące wsparcie finansowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wysiłkom Komitetu Organizacyjnego kierowanego przez Annę Zygmunt wspieraną przez Marka Valentę.

Więcej informacji o Konferencji można znaleźć na stronie OM PTI: http://pti.krakow.pl/

Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonej poniżej fotorelacji z Konferencji autorstwa Anny Andraszek. Wkrótce opublikujemy także wywiady nagrane podczas wydarzenia.

Paulina Giersz, Marek Valenta, Marian Bubak