Rekomendacje SPRUC, które poprawią umiejętności cyfrowe w Polsce

Jak informowaliśmy wcześniej, 21 czerwca odbyła się kolejna edycja konferencji „Umiejętności cyfrowe.pl”, którą organizowało Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) wraz z Instytutem Spraw Publicznych. Podczas poprzedniej edycji, w 2017 r., uczestnicy i organizatorzy wystawili 7 „recept” – czyli rekomendacji, które powinny zostać wypełnione, aby podnieść poziom umiejętności cyfrowych w Polsce. W tym roku w trakcie obrad przedstawiono filmowe podsumowanie 3 recept będących już w trakcie realizacji; wśród nich jest: 1) powszechna nauka programowania, 2) kształcenie nauczycieli z wykorzystania technik i narzędzi cyfrowych 3) wsparcie wybitnie utalentowanych młodych informatyków.

Nauka programowania – jak podkreśla Ewa Krupa z Fundacji Orange - buduje kompetencje poszukiwane obecnie na rynku pracy: umiejętność logicznego myślenia, analizy, współpracy w grupie, zarządzania projektem. Sprawne posługiwanie się językami programowania może posłużyć jako baza do rozwoju w zawodach przyszłości, których obecnie nawet jeszcze nie znamy.

Jeśli nauka programowania ma być rzeczywiście powszechna i – przede wszystkim – skuteczna, konieczne jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli. Iwona Brzóska-Złotnicka prowadząca projekt Samsung Mistrzowie Kodowania sygnalizuje, że pedagodzy wcześniej wyszkoleni w tym kierunku mogą wspierać swoich kolegów po fachu jako trenerzy. Takie pomoc jest bardzo potrzebna, jak wskazuje Marlena Plebańska z Wydziału Pedagogiki UW. Według Diagnozy Cyfrowej 2018 70% nauczycieli w Polsce realizuje lekcje z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych jedynie w sposób podawczy. Tymczasem Tomasz Łukawski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Ząbkach zauważa, że wykorzystanie technologii cyfrowych przez nauczycieli powinno przede wszystkim wspomagać proces samodzielnego uczenia się. Jako przykład interdyscyplinarnej i interaktywnej metody nauczania podał projekt „Zakazane piosenki”, zrealizowany w jego placówce. Uwzględniał on edukację medialną, historyczną i patriotyczną, wykorzystując do tego znakowanie w rozszerzonej rzeczywistości, obsługę drukarek 3D i programowanie mini-robota.

O wsparciu wybitnie uzdolnionych informatycznie uczniów w ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego opowiadał Włodzimierz Marciński oraz prof. Krzysztof Diks. Projekt – finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - zakłada wyszkolenie 700 nauczycieli informatyki, którzy poprowadzą kółka zainteresowań dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W ten sposób uda się dotrzeć do wybitnych talentów informatycznych z całego kraju i rozwinąć je – tak, aby koleni absolwenci informatyki nie tylko osiągali znakomite wyniki w międzynarodowych konkursach i zawodach, ale przede wszystkim zasilali szeregi kadry naukowej i zespoły badawczo-rozwojowe przodujących firm technologicznych.