Prof. Michał Kleiber o wprowadzeniu działu informatyzacji do administracji publicznej

Na kolejnym nagraniu podsumowującym dokonanie 70 lat polskiej informatyki prof. Michał Kleiber przypomina o tym, jak informatyzacja została wprowadzona do administracji publicznej - jako osobna i pełnoprawna dziedzina. Efektem podjętych działań była zmiana nazwy resortu – w 2004 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekształcono w Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, któremu prof. Kleiber szefował w tym czasie. Kolejnym ważnym krokiem stało się uchwalenie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów publicznych – w lutym 2005 r. Prof. Michał Kleiber jest laureatem medalu 70-lecia polskiej informatyki, przyznawanego przez Kapitułę osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju.

Paulina Giersz