Prof. Kacprzyk członkiem zagranicznym The Finnish Society of Sciences and Letters

Śpieszymy donieść o kolejnym wyróżnieniu dla prof. Janusza Kacprzyka – członka Oddziału Mazowieckiego PTI. Profesor jako jedyny Polak został jednym ze 124 członków zagranicznych The Finnish Society of Sciences and Letters (Societas Scientiarum Fennica). Jest to najstarsze fińskie towarzystwo naukowe, założone w 1838 roku.

Serdecznie gratulujemy!