Próbna matura z informatyki

8 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się próbna matura z informatyki 2018. Matura jest organizowana już dziewiąty raz przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Jest to jedyna inicjatywa ogólnopolska w tym zakresie.

Co roku przystępuje do matury około 80% uczniów deklarujących zdawanie informatyki na maturze. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania merytorycznego uczniów i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania opisanymi na stronie CKE.
Prosimy wszystkich zainteresowanych nauczycieli o zapisanie się do kursu "Próbna matura z informatyki 2018/19 - dla nauczycieli", który jest dostępny pod adresem http://edu.mat.umk.pl/edu_info/ i postępowanie zgodnie z zawartymi tam informacjami.

Anna Beata-Kwiatkowska