Próbna matura z informatyki

Na 9 stycznia 2018 roku, na godz. 9.00 zaplanowano próbną maturę z informatyki dla abiturientów, którzy egzamin zdawać będą w maju 2018 r. Matura jest organizowana już po raz ósmy przez Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i Technologii Informacyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Jest to jedyna inicjatywa ogólnopolska w tym zakresie.

W ubiegłym roku uczestniczyło w niej prawie 80% uczniów, którzy przystępowali do matury w maju 2017 r. Celem próby jest sprawdzenie stopnia przygotowania uczniów do matury z informatyki i praktyczne zapoznanie szkoły, nauczycieli i uczniów z procedurami dotyczącymi jej przeprowadzania, opisanymi na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli do zapisania się na kurs „Próbna matura z informatyki 2017/18 - dla nauczycieli”, który jest dostępny pod adresem http://edu.mat.umk.pl/edu_info/. Dalsze kroki zostaną opisane w treści kursu. Organizatorzy będą wdzięczni za rozpropagowanie tej informacji w szkołach ponadgimnazjalnych.

Anna Beata Kwiatkowska, oprac. Paulina Giersz