Posiedzenia Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w sprawie RODO

W dniu 13 kwietnia 2018 r. odbyło się 89. posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji poseł Paweł Pudłowski.

Porządek posiedzenia obejmował:

Na posiedzeniu obecnych było ok. 15 posłów oraz ponad 30 gości ze stowarzyszeń, fundacji, urzędów, instytucji centralnych (m.in. NIK, NFZ, GIODO, Panoptykon, Leviatan, Związek Pracodawców Polskich, ISACA). Z ramienia PTI w posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Izby Rzeczoznawców Tomasz Szatkowski. Stronę ministerialną reprezentowali: Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Maciej Kawecki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

W pierwszej części Sekretarz Stanu Marek Zagórski przedstawił informację o przebiegu procesu legislacyjnego dotyczącego wdrożenia RODO na gruncie krajowym. Projekt ustawy został skierowany do Sejmu, Marszałek nadał dokumentowi numer druku (http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-49-18). Ministerstwo ma nadzieję, że Sejm zdąży się pochylić nad dokumentem szybko – tak, aby ustawa została przyjęta przed 25 maja 2018 r.; może to jednak zależeć od intensywności prac Parlamentu.

Marek Zagórski tytułem wprowadzenia omówił istotę rozporządzenia unijnego, w tym odniósł się do „szumu medialnego”, z którego często wynikać może komunikat o czekającym nas „Armagedonie”. Nic takiego nie nastąpi i nie ma powodów do demonizowania nowego prawa. Sekretarz Stanu przestrzegał też przed naciągaczami wyłudzającymi pieniądze za rzekome przygotowanie instytucji do „bycia w zgodzie z RODO”.

Polska należy do czołówki państw jeśli chodzi o stan zaawansowania prac legislacyjnych związanych z wprowadzeniem rozporządzenia unijnego. Właściwe ustawy, w obszarze podstawowym bez przepisów wprowadzających, uchwaliły jedynie trzy państwa – Niemcy, Austria i Słowacja. Co do pakietu przepisów wprowadzających, należy dokonać zmian w ponad 400 ustawach; w pierwszej kolejności planowane są modyfikacje najpilniejsze ­w 203 ustawach. Za ten obszar Ministerstwo Cyfryzacji nie odpowiada, a jedynie w jakimś stopniu koordynuje prace. Pakiet przepisów wprowadzających jest na etapie kierowania pod obrady Komitetu do Spraw Europejskich Rady Ministrów; liczy on, wraz z uzasadnieniem, 800 stron. Na 18 kwietnia planowane jest jego rozpatrywanie. Ministerstwo ma nadzieję, że pakiet zostanie przyjęty przez Radę Ministrów najpóźniej w drugiej połowie maja.

Przed przystąpieniem do dyskusji Przewodniczący Komisji poseł Paweł Pudłowski wyraził bardzo głębokie zaniepokojenie opóźnieniem realizacji zaplanowanych prac. Ponad rok temu Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii zwracała uwagę na upływ czasu i prosiła o przyspieszenie prac. Przewodniczący Paweł Pudłowski stwierdził, że obawia się procedowania przedstawionych Sejmowi i Komitetowi dokumentów pod presją czasu.

W części drugiej rozpoczęła się dyskusja. Posłowie oraz obecni goście zadawali przedstawicielom Ministerstwa pytania oraz komentowali niektóre z kluczowych spraw związanych z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Głównymi wątkami były kwestie: