Polska szkoła matematyczna a dorobek kryptologów

W dniu 16 października br. w godz. 10.00-14.00 w Warszawskim Domu Technika (ul. Czackiego 3/5, sala B), odbędzie się seminarium pt. „Polska szkoła matematyczna a dorobek kryptologów – złamanie szyfrów Armii Czerwonej w wojnie 1920 r. i szyfru Enigmy”.

Seminarium jest organizowane w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 70-lecia Polskiej Informatyki przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT), Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

Polska szkoła matematyczna - lwowska i warszawska - pozwoliła na złamanie szyfrów Armii Czerwonej w 1920 r. oraz szyfrów Enigmy w trakcie II wojny światowej. Odkodowanie tajnych depesz pomogło wygrać potyczki wojny polsko-rosyjskiej. Prace Zygalskiego, Różyckiego i Rejewskiego podjęte w latach 30. XX wieku pomogły francuskim i brytyjskim kryptologom podczas wojny złamać szyfry wojskowej Enigmy.

Zapraszamy serdecznie na fascynujące spotkanie o tajnikach kryptologii. Prosimy o potwierdzenie udziału do 5 października 2018r. na adres: sekretariat@not.org.pl

Agenda seminarium: