Podpisanie umowy o współpracy z UKSW oraz wręczenie Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zainaugurował 5 grudnia działanie Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. W trakcie uroczystości zostały podpisane umowy o współpracy pomiędzy uczelnią a PTI i KIGEiT-em.

Spotkanie otworzył Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. Podkreślił, że nowo otwarty ośrodek – mieszczący 50 wysokospecjalistycznych laboratoriów - pozwoli korzystać z najnowszych rozwiązań cyfrowych studentom i pracownikom uczelni. Projekt powstał dzięki zaangażowaniu uczelni, finansowaniu ze środków programu regionalnego oraz współpracy z organizacjami i firmami IT.

Jako kolejny głos zabrał Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW prof. Marek Niezgódka. Stwierdził, że rewolucja cyfrowa zmieniająca paradygmaty nauki wymaga stworzenia nowej strategii. Już w tej chwili każda właściwie dyscyplina naukowa korzysta z metod cyfrowych. Potęguje się tendencja do przenikania specjalizacji i za tym – konieczność podejścia multidyscyplinarnego. Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii stworzy pole do współdziałania i umożliwi rozwinięcie prac badawczych w ramach UKSW.

Po inauguracji uroczystości nastąpiło podpisanie umów pomiędzy UKSW a Polskim Towarzystwem Informatycznym. W swoim wystąpieniu Prezes PTI Włodzimierz Marciński podkreślił, że zmiany cywilizacyjne, przed którymi stoimy wymagają stałego podnoszenia umiejętności cyfrowych. Polska ma tradycję informatyczną i kapitał intelektualny wystarczający, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Nawiązując do tych dokonań Prezes Włodzimierz Marciński, wspólnie z rektorem Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, wręczył kolejne Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki: prof. Markowi Niezgódce, prof. Grażynie Szpor oraz Pani Minister Iwonie Wendel. Przypomnijmy, że wyróżnienia te przyznawane są z okazji jubileuszu przez Zarząd Główny PTI osobom szczególnie zasłużonym dla polskiej informatyki.

Po podpisaniu umowy z KIGEiT i krótkim przemówieniu Prezesa Stefana Kamińskiego zaplanowano serię wystąpień organizacji i firm, które zaangażowały się we współpracę z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. Prezentacje wygłosili m.in. wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński, Piotr Popik z Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Ryszard Bednarz z firmy iGRID, Jan Raczyński z Rebells Valley i Jacek Aleksandrowicz z Polski Przedsiębiorczej.

W spotkaniu z ramienia PTI uczestniczyli także wiceprezesi Marek Hołyński i Janusz Kacprzyk, członek honorowy PTI prof. Jan Madey, DIR Tomasz Szatkowski i OK ECDL Jacek Pulwarski.

tekst i zdjęcia: Paulina Giersz

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

Przemawia Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW prof. Marek Niezgódka

Zawarcie umowy ws. współpracy pomiędzy PTI (które reprezentował Prezes Włodzimierz Marciński) oraz UKSW (które reprezentował Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński)

Przemówienie Prezesa Włodzimierza Marcińskiego

Statuetkę 70-lecia Polskiej Informatyki odbiera prof. Marek Niezgódka

Statuetkę 70-lecia Polskiej Informatyki odbiera prof. Grażyna Szpor

Statuetkę 70-lecia Polskiej Informatyki odbiera Iwona Wendel