O historii informatyki w warszawskich Zakładach „Era”

Seminarium „HISTORIA INFORMATYKI W WARSZAWSKICH ZAKŁADACH »ERA«” odbyło się 29 października w Domu Technika NOT. Konferencja zgromadziła ponad 180 uczestników - liczne grono osób związanych zawodowo z Zakładami „Era” i Instytutem Maszyn Matematycznych, pasjonatów historii informatyki, specjalistów z branży i uczniów Technikum Mechatronicznego nr 1 oraz Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka.

Obrady otworzyli: Jerzy Sławiński – zastępca dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Zakładów oraz Włodzimierz Marciński – prezes PTI i także były pracownik „Ery”. Podczas uroczystej inauguracji wręczono Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki Wojciechowi Brzeskiemu, Małgorzacie Koryckiej-Purchale, Wojciechowi Kossakowskiemu, Januszowi Popko, Jerzemu Sławińskiemu i Krzysztofowi Wasiekowi. Przypominamy, że wcześniej medale 70-lecia Polskiej Informatyki otrzymały inne osoby zaangażowane w prace Zakładu - Jerzy Dżoga, Elżbieta Jezierska-Ziemkiewicz i Barbara Szymańska.

Część merytoryczną otworzył Jerzy Sławiński, który zaprezentował przegląd historii Zakładów Era. Główny technolog Andrzej Bibiński opowiedział o tajnikach produkcji Zakładu w latach jego największej świetności. Technologię testowania pakietów przybliżył Jerzy Słomczyński – konstruktor Zakładów „Era”. Inżynier Wojciech Brzeski przypomniał o produkowanych w Zakładach „Era” pamięciach komputerowych – bębnowych i dyskowych. Historię powstania MERY 300 przedstawił Janusz Popko, jeden z głównych konstruktorów tego systemu. O kolejnej rozbudowanej linii minikomputerów ­– MERZE 400 – opowiedział Jerzy Dżoga. System ten powstał w oparciu o komputer K-202 skonstruowany przez zespół pod kierunkiem inż. Jacka Karpińskiego.

W Zakładach wytwarzano także maszyny kompatybilne z Systemem Małych Elektronicznych Maszyn Cyfrowych, który obowiązywał w krajach RWPG. Komputer MERA SM CAMAC okazał się najważniejszym produktem eksportowym Zakładu, o czym przypomniał Jerzy Sławiński. Krzysztof Wasiek opowiedział o kolejnym systemie – MERA CNC/NUCON 400 ­– wytwarzanym na licencji szwedzkiej i wykorzystanym do sterowania obrabiarkami w wielkich zakładach przemysłowych. Inne zastosowania mikrokomputerów produkowanych w „Erze” przedstawił Włodzimierz Marciński – członek zespołu programistów.

Ostatnim komputerem produkowanym w „Erze” była Mazovia. Prace, które doprowadziły do jej powstania przypomniał Janusz Popko. Uczestnicy seminarium mieli okazję obejrzeć Mazovię na żywo – dzięki Marcinowi Kaźmierczakowi, który prowadzi portal https://polskiekomputery.pl/.

Wszystkich zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami zapraszamy do zapoznania się z referatami wygłoszonymi podczas seminarium – są one dostępne na stronie http://pti.org.pl/Aktualnosci/O-historii-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-Era/Referaty-Historia-informatyki-w-warszawskich-Zakladach-Era.

Po niezbędnej edycji zostaną one wkrótce opublikowane w formie książkowej.

Paulina Giersz

Od lewej: Tomasz Pawelec, Maciej Domański, Wojciech Wójtowicz (w "Erze" pracowali nad systemem Nuxon 500)

Otwarcie seminarium; od lewej: Jerzy Sławiński oraz Włodzimierz Marciński

Wręczenie Statuetek 70-lecia Polskiej Informatyki; od lewej Marek Hołyński, Włodzimierz Marciński oraz laureaci: Jerzy Sławiński, Krzysztof Wasiek, Janusz Popko, Wojciech Brzeski, Małgorzata Korycka-Purchła, Wojciech Kossakowski

Jerzy Sławiński

Andrzej Bibiński

Jerzy Słomczyński

Wojciech Brzeski

Janusz Popko

Dyskusje kuluarowe w trakcie przerwy

Dyskusje kuluarowe w trakcie przerwy

Marcin Kaźmierczak

Jerzy Dżoga

Krzysztof Wasiek

Włodzimierz Marciński

Mazovia