O cyfrowej Małopolsce opowiada Grzegorz Lipiec, członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Przy okazji konferencji "70-lecie Informatyki w Krakowie i Małopolsce" Grzegorz Lipiec – członek Zarządu Województwa Małopolskiego - opowiedział o inicjatywach samorządowych w zakresie cyfryzacji. W ramach programu „Cyfrowa Małopolska” realizowanych jest wiele przedsięwzięć, m.in. portal informacyjny „Wrota Małopolski” oraz projekt digitalizacji zasobów muzealnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego był – obok Oddziału Małopolskiego PTI -współorganizatorem konferencji z okazji 70-lecia polskiej informatyki, która odbyła się 18-19 października na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Paulina Giersz