Najnowsze działania Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Przypominamy, że na stronie http://radasektorowa.pl/ znajdują się wszelkie bieżące informacje związane z działalnością Rady ds. Kompetetencji Sektora IT. Zamieszczono tam m.in. relację ze spotkania zespołu ds. analizy programów nauczania. Na witrynie opublikowano także dwa kolejne spoty. W pierwszym z nich Mariusz Seńko z Wielkopolskiej Rady Rynku Pracy opowiada o zmieniającym się rynku pracy i wyzwaniach z tym związanych. W drugim spocie przewodnicząca Rady ds. Kompetencji Sektora IT Beata Ostrowska przedstawia wszystkie grupy interesariuszy uczestniczących w pracach Rady.