Model Nowoczesnej Szkoły 2018 „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”

III Ogólnopolska Konferencja i Targi dla Dyrektorów Szkół, Nauczycieli oraz Samorządów i Kuratoriów Oświaty, 8 i 9 czerwca

Tegoroczne spotkania w Ząbkach w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca odbędą się pod hasłem „Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”. Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło wydarzenie patronatem.

„Zbudujmy w Polsce koalicję na rzecz Uczenia się. Nowe technologie są realną szansą na poprawę jakości edukacji poprzez umiejętne ich zastosowanie. Jednak ok 70% polskich szkół, które wdrożyły powszechnie komputery do swoich placówek nadal stosują model transmisyjnego, podawczego nauczania. Powołując się na najnowsze badania przeprowadzone w kraju oraz raport Banku Światowego wskażemy, iż właściwym kierunkiem do umiejętnego zastosowania technologii w szkole jest przesunięcie nacisku z podawczego Nauczania na interakcyjne Uczenie się”.

Tomasz Łukawski-dyrektor szkoły

Podczas konferencji odbędą się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje i dyskusje, jak również warsztaty oraz targi.

Tematykę rozłożyliśmy na trzy główne bloki dyskusyjno-prezentacyjne:

Twórcze programowanie w szkole

„Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” szansą i nowym kierunkiem rozwoju szkół

„Aktywna Tablica” portalem do interaktywnego uczenia się.

Nie zapomnieliśmy o integracji uczestników konferencji i umożliwieniu wieczornego wspólnego spędzenia czasu w miłej i sympatycznej atmosferze przy grillu w pobliskim ośrodku wypoczynkowym „Złote Brzozy”.

Konferencja jest skierowana do dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem TIK, jak również innych osób zaangażowanych w proces cyfryzacji.

Informacje dotyczące konferencji są dostępne na stronie: www.modelnowoczesnejszkoly.pl

ZAPRASZAMY

Organizatorzy konferencji:

Tomasz Łukawski Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 3

im. Małego Powstańca w Ząbkach

Iwona Pańta

dyrektor konferencji