Łódzka konferencja “Od matematyki do informatyki. 1948-2018” już za nami

3 października 2018 r. odbyła się konferencja pn. „Od matematyki do informatyki. 1948-2018”. Zorganizowało ją Województwo Łódzkie wraz z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego SA, w ramach obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Wydarzenie to zostało wpisane w ramy programowe ogólnopolskich obchodów jubileuszu.

W konferencji wzięli udział zaproszeni goście i licznie zgromadzeni uczestnicy, których powitała pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego.

Wśród zaproszonych prelegentów wymienić należy przede wszystkim:

Szczególnie gorąco został powitany gość honorowy konferencji profesor Edward Kącki związany z regionem łódzkim od 1945 roku. Jego olbrzymi dorobek naukowy wpisuje się w historię rozwoju informatyki polskiej, zwłaszcza w obszarze sztucznej inteligencji. Przez wiele lat był dydaktykiem na łódzkich uczelniach. Jest promotorem 37 prac doktorskich, autorem lub współautorem prawie 300 artykułów naukowych oraz 22 książek (w tym 7 monografii). Profesor Edward Kącki rozpoczął konferencję od krótkiego wystąpienia na temat swojego dorobku, co spotkało się z wielkim uznaniem zebranych.

W części oficjalnej Województwo Łódzkie uhonorowało profesora Edwarda Kąckiego upominkiem i bukietem kwiatów. Prezes PTI Włodzimierz Marciński wręczył Statuetki 70-lecia Polskiej Informatyki osobom szczególnie zasłużonym z regiony - w tym także profesorowi Edwardowi Kąckiemu, a także Marianowi Niedźwiedzińskiemu i Dominikowi Sankowskiemu. W kategorii instytucjonalnej statuetka trafiła do Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego; odebrał ją Krzysztof Stefaniak – p. o. Zastępcy Dyrektora tej jednostki.

Prezentacją „Rys historyczny – i nie tylko” Prezes PTI Włodzimierz Marciński rozpoczął merytoryczną część konferencji. Kolejne prezentacje wygłosili: Przemysław Kukieliński („Cyfryzacja UMWŁ”), Paweł Braun (przyszłość bibliotek łódzkich), Jacek Orłowski („E-administracja w Polsce: fakty, mity i kierunki rozwoju wg dokumentów i badań”), Łukasz Śwituniak („Informatyka w służbie Łódzkiego, czyli jak Promuje Łódzkie w Internecie”), Mariusz Feszler („Rozwój e-usług publicznych w woj. podlaskim”) oraz Maciej Bułkowski („Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie związane z rozwojem kompetencji cyfrowych”).

Po prezentacjach młodzież ze Szkolnego Koła Robotyki “Robotomaniacy z Blichu” przedstawiła uczestnikom konferencji swoje roboty. Wszyscy zebrani podeszli do przygotowanego podestu i z wielkim zaciekawieniem oglądali poruszające się maszyny, mogli także pobawić się nimi. Na zakończenie Robotomaniacy otrzymali upominki od Województwa Łódzkiego.

Konferencja zamknięta została została krótkim podsumowaniem, które wygłosiła Sylwia Karolak-Marcinkowska – pracownik Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

za: materiały organizatorów, oprac. Paulina Giersz