Konkurs na Najlepszą Książkę Informatyczną 2018 r.

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Konkurs na Najlepszą Książkę Informatyczną 2018 r. Celem konkursu jest uhonorowanie szczególnie wartościowych oryginalnych opracowań z zakresu informatyki i jej zastosowań, które zostały wydane w języku polskim nie wcześniej niż jeden rok przed rokiem edycji Konkursu.

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach:

1. publikacji naukowych,
2. podręczników i publikacji popularnonaukowych.

Zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć do dnia 17 kwietnia 2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Sekretarza Kapituły Konkursu:

dr hab. prof. US Jakub Swacha
Uniwersytet Szczeciński
Instytut Informatyki w Zarządzaniu
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Na naszej stronie internetowej można znaleźć Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 21 września 2018 r. w Poznaniu w ramach obchodów 70-lecia informatyki w Polsce.